Η πλατφόρμα EPD της βιομηχανίας χάλυβα κυκλοφόρησε επίσημα για την προώθηση της πράσινης και χαμηλών εκπομπών άνθρακα ανάπτυξη της βιομηχανίας χάλυβα

Στις 19 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πεκίνο η τελετή έναρξης και έναρξης της πλατφόρμας Περιβαλλοντικής Διακήρυξης Προϊόντων Βιομηχανίας Χάλυβα (EPD) της Ένωσης Σιδήρου και Χάλυβα της Κίνας.Υιοθετώντας τον συνδυασμό «online + offline», στοχεύει να ενώσει τα χέρια με πολλές επιχειρήσεις και ιδρύματα υψηλής ποιότητας στη βιομηχανία χάλυβα και ανάντη και κατάντη για να γίνει μάρτυρας της κυκλοφορίας της πλατφόρμας EPD στη βιομηχανία χάλυβα και την κυκλοφορία της πρώτης EPD έκθεση και από κοινού προώθηση της πράσινης, υγιούς και βιώσιμης βιομηχανίας χάλυβα.Βιώσιμη ανάπτυξη για να βοηθήσει στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής «διπλού άνθρακα».

Με τους διαδικτυακούς και εκτός σύνδεσης ηγέτες και τους εκπροσώπους όλων των μερών να πατούν μαζί το κουμπί έναρξης, κυκλοφόρησε επίσημα η πλατφόρμα EPD της βιομηχανίας χάλυβα της China Iron and Steel Association.

 

Η κυκλοφορία της πλατφόρμας EPD για τη βιομηχανία χάλυβα αυτή τη φορά είναι ένα γεγονός ορόσημο για την παγκόσμια βιομηχανία χάλυβα να εξασκήσει την ανάπτυξη «διπλού άνθρακα» και έχει τρεις σημαντικές έννοιες.Ο πρώτος είναι να χρησιμοποιήσει τη βιομηχανία χάλυβα ως πιλοτικό έργο για την τυποποίηση της ποσοτικοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων, την κάλυψη των αναγκών σε πράσινες και χαμηλές εκπομπές άνθρακα δεδομένων ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, το άνοιγμα τυποποιημένων καναλιών γλωσσικού διαλόγου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ανταπόκριση σε διάφορα διεθνή συστήματα φορολογίας άνθρακα και καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων για το εξωτερικό εμπόριο και τις δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου·Είναι ένα από τα σημαντικά μέσα για τη βιομηχανία χάλυβα να ολοκληρώσει την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιδόσεων υψηλής ποιότητας, ένα από τα σημαντικά θεμέλια για την ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τον πράσινο μετασχηματισμό της χαλυβουργίας και ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις χάλυβα να αποκτήσουν αξιόπιστο τρίτο -Επαλήθευση από μέρους των πληροφοριών περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος.Το τρίτο είναι να βοηθηθούν οι μεταγενέστερες επιχειρήσεις να αποκτήσουν ακριβείς περιβαλλοντικές πληροφορίες για το υλικό χάλυβα ανάντη, να πραγματοποιήσουν πράσινες προμήθειες και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να διαμορφώσουν και να επιτύχουν οδικούς χάρτες μείωσης του άνθρακα πιο επιστημονικά, πραγματοποιώντας αξιολογήσεις περιβαλλοντικής απόδοσης καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος.


Ώρα δημοσίευσης: Ιουν-28-2022