Καθοδικός Χαλκός

  • Καθοδικός Χαλκός 99,99%–99,999% Καθαρός Χαλκός Υψηλής Ποιότητας 99,99% 8,960g/cbcm

    Καθοδικός Χαλκός 99,99%–99,999% Καθαρός Χαλκός Υψηλής Ποιότητας 99,99% 8,960g/cbcm

    Ο καθοδικός χαλκός αναφέρεται γενικά στον ηλεκτρολυτικό χαλκό Ο χαλκός με φυσαλίδες (που περιέχει 99% χαλκό) είναι προκατασκευασμένος σε μια παχιά πλάκα ως άνοδος, ο καθαρός χαλκός γίνεται σε ένα λεπτό φύλλο ως κάθοδος και το μικτό διάλυμα θειικού οξέος και χαλκού θειικό χρησιμοποιείται ως ηλεκτρολύτης.Μετά την ηλεκτροδότηση, ο χαλκός διαλύεται από την άνοδο σε ιόντα χαλκού (Cu) και μετακινείται στην κάθοδο.Αφού φτάσουν στην κάθοδο, λαμβάνονται ηλεκτρόνια και καθαρός χαλκός (γνωστός και ως ηλεκτρολυτικός χαλκός...